علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (1), سال (2007-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد )

نویسندگان: آزاده محمدیان خبازکاظمی , امین علیزاده , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد

کلمات کلیدی

, بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما, رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202680,
author = {محمدیان خبازکاظمی, آزاده and علیزاده, امین and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {13},
number = {1},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد
%A محمدیان خبازکاظمی, آزاده
%A علیزاده, امین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]