جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (4), سال (2005-9) , صفحات (83-102)

عنوان : ( بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیر فخریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هد ف بررسی روند احیائ شهر مشهد در بعد از انقلاب اسلامی می باشد.

کلمات کلیدی

, روند , احیائ , مرکز , شهر , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202695,
author = {رهنماء, محمدرحیم and مصطفی امیر فخریان},
title = {بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2005},
number = {4},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {83--102},
numpages = {19},
keywords = {روند ، احیائ ، مرکز ، شهر ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A مصطفی امیر فخریان
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2005

[Download]