فرایند نو, دوره (1), شماره (5), سال (2006-3) , صفحات (21-32)

عنوان : ( بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق معرفی نرم افزاری است که علاوه بر داشتن دقت بالا، امکان دسترسی آن برای همگان میسراست.

کلمات کلیدی

, گازرسانی, طراحی شبکه, نرم افزار piping
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202699,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د},
journal = {فرایند نو},
year = {2006},
volume = {1},
number = {5},
month = {March},
issn = {1735-6466},
pages = {21--32},
numpages = {11},
keywords = {گازرسانی، طراحی شبکه، نرم افزار piping},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2006

[Download]