مطالعات تربیتی و روانشناسی, شماره (25), سال (2006-10) , صفحات (5-30)

عنوان : ( بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه , عباسعلی رمضانی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی در پی شناسایی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای قضاوت درباره ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند. حجم نمونه ای به بزرگی 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. داده های مورد نیاز از طریق دو نوع پرسشنامه جداگانه و مطالعه نوشتارهای مربوط به الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش گردآوری گردید. بر اساس یافته ها، دانشجویان علاوه بر داشتن معیارهای خاص هنگام ارزیابی ربط مدارک در شرایط ذهنی و واقعی اطلاع یابی، اولویت خاصی نیز برای هر یک از این عناصر و ویژگی های آن قایل هستند. بین دانشجویان حوزه های چهارگانه (بین گروهی و درون گروهی) در توجه به معیارهای ارزیابی ربط در شرایط ذهنی و عینی تفاوت معناداری مشاهده می گردد. عناصری چون عنوان، ، زبان و محتوی بیش از سایر عناصر مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ربط , الگوریتم های رتبه بندی , معیارهای ربط , عناصر مدرک , موتورهای کاوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202706,
author = {داورپناه, محمدرضا and رمضانی درح, عباسعلی},
title = {بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2006},
number = {25},
month = {October},
issn = {1608-2842},
pages = {5--30},
numpages = {25},
keywords = {ربط ، الگوریتم های رتبه بندی ، معیارهای ربط ، عناصر مدرک ، موتورهای کاوش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی
%A داورپناه, محمدرضا
%A رمضانی درح, عباسعلی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2006

[Download]