مدیریت و توسعه, سال (2006-3) , صفحات (22-32)

عنوان : ( بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , حسین رضایی آذریانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر شامل بررسی و بهبود فرایندهای اصلی در دفتر قراردادهای آب خراسان شامل انتخاب پیمانکار و مشاور است.

کلمات کلیدی

, کارفرما, مشاور, پیمانکار, پیمان, موافقتنامه, شرایط عمومی, شرایط خصوصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202713,
author = {کاظمی, مصطفی and حسین رضایی آذریانی},
title = {بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان},
journal = {مدیریت و توسعه},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1735-465x},
pages = {22--32},
numpages = {10},
keywords = {کارفرما- مشاور- پیمانکار- پیمان- موافقتنامه- شرایط عمومی- شرایط خصوصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان
%A کاظمی, مصطفی
%A حسین رضایی آذریانی
%J مدیریت و توسعه
%@ 1735-465x
%D 2006

[Download]