علوم و صنایع کشاورزی, شماره (3), سال (2006-9)

عنوان : ( بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L) )

نویسندگان: احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش کارایی تولید گیاهچه سویا تحت شرایط درون شیشه‌ای به روش رویان زایی سوماتیکی ، عواملی نظیر نوع ریزنمونه ، مقدار D-2,4 و نیز شرایط نوری مورد بررسی قرار گرفت . در بخش نخست آزمایش اثر ریزنمونه (جنین نابالغ ، لپه و محور جنینی نابالغ بدست آمده از بذور نابالغ سه تا چهار میلی متری) و مقدار D-2,4 (10 ، 20 ، 30 و 40 میلی گرم در لیتر) در محیط کشت تلفیقی نمکهای MS و مواد آلی B5 حاوی 3 درصد ساکارز مورد بررسی قرار گرفت . در مرحله بعد ، اثر تیمار نوری شامل تاریکی و روشنایی (30 میکرومول بر متر مربع در ثانیه) بر رویان زایی سوماتیکی ریز نمونه محور جنینی نابالغ مورد مطالعه قرار گرفت ...

کلمات کلیدی

, رویان زایی سوماتیکی , کالوس , D-2,4 , شرایط نوری , سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202722,
author = {شریفی شریف آباد, احمد and باقری, عبدالرضا and وصال, سعیدرضا},
title = {بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
number = {3},
month = {September},
issn = {1029-4791},
keywords = {رویان زایی سوماتیکی ، کالوس ، D-2;4 ، شرایط نوری ، سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L)
%A شریفی شریف آباد, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A وصال, سعیدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]