علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, سال (2005-5)

عنوان : ( تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , احد پورافشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان

کلمات کلیدی

تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202726,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and پورافشاری, احد},
title = {تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2005},
month = {May},
issn = {2008-8817},
keywords = {تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A پورافشاری, احد
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2005

[Download]