دانش کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : ( تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقند )

نویسندگان: علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر تنش شوری بر میزان تجمه ماده خشک هدایت روزنه ای، تنفس، مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ و غلظت یون های سدیم و پتاسیم در گیاه چغدر قند انجام شد.

کلمات کلیدی

, تجمع ماده خشک, تنش شوری, چغندر قند, فتوسنتز, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202728,
author = {دادخواه, علیرضا},
title = {تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقند},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1680-242X},
keywords = {تجمع ماده خشک، تنش شوری، چغندر قند، فتوسنتز، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقند
%A دادخواه, علیرضا
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2006

[Download]