جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2006-3)

عنوان : ( تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرمایی )

نویسندگان: امین علیزاده , رهنورد , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید محصولات زراعی و باغی در ایران عمدتا در شرایط فاریاب و با آبیاری صورت می گیرد. به گونه ای که در حال حاضر حدود 95 درصد کل آب مصرفی از منابع قابل تجدید و غیر قابل تجدید کشور در بخش کشاورزی و باغداری به مصرف می رسد.

کلمات کلیدی

, تبخیر , تعرق, لایسیمتر, ادوکسیون, خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202729,
author = {علیزاده, امین and رهنورد and موسوی بایگی, محمد},
title = {تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرمایی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2008-1391},
keywords = {تبخیر - تعرق- لایسیمتر- ادوکسیون- خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرمایی
%A علیزاده, امین
%A رهنورد
%A موسوی بایگی, محمد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2006

[Download]