تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2006-4)

عنوان : ( تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابتدا نظریه شخصیت کارل گوستاو یونگ را تبیین کرده ایم و سپس بر اساس آن به خوانش یکی از غزلیات مولانا اقدام کرده ایم. مقاله نشان می دهد که تجربه عرفانی دیدار با «من» با استفاده از نظریات یونگ قابل توضیح و تبیین علمی است و به این پرسش بنیادین پاسخ می دهد که در دیدار با «من نورانی» عرفا چه گونه تجربه ای را از سر می گذرانده اند.

کلمات کلیدی

, غزلیات مولانا, یونگ, ضمیر ناخودآگاه جمعی و فردی, نقد ادبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202740,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1735-1596},
keywords = {غزلیات مولانا، یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی و فردی، نقد ادبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ
%A زرقانی, سیدمهدی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2006

[Download]