کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (2), سال (2006-9) , صفحات (121-155)

عنوان : ( تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , محمدرضا داورپناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلاع یابی با اهداف و مقاصدی برانگیخته می شود و رفتارهای اطلاع یابی از نظر جامعه شناسی همان کنشهاست. الگوهای اطلاع یابی به روشی ساده روابط قضایای نظری و فرایندهای مربوط به شناسایی و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی را ارئه می کنند. صاحب نظران مختلف براساس رویکردهای شناختی، فرایندگرا و کاربرگرا، الگوهای رفتاری متفاوتی را ارائه کرده اند. در این مقاله، تلاش می شود مشهورترین الگوهای رفتاری اطلاع یابی مانند الگوی الیس، ویلسون، کولثاو، دروین، بلکین و برخی الگوهای مبتنی بر وب و نظام اطلاعاتی فرامتن، مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. بررسیها نشان می دهد در آینده باید تلاش شود نظامهای بازیابی اطلاعات هوشمند و شهودی طراحی گردد تا کاربر را وارد تعامل معنادار با اطلاعات کند. موفقیت و عدم موفقیت یک راه حل در فناوریهای جدید نهفته نیست، بلکه در درک نیازها و رفتارهای انسان نهفته است.

کلمات کلیدی

, الگوهای رفتار اطلاع یابی , الگوهای اطلاع یابی , نظامهای بازیابی اطلاعات , الگوی اطلاع یابی وب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202743,
author = {نوکاریزی, محسن and داورپناه, محمدرضا},
title = {تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {121--155},
numpages = {34},
keywords = {الگوهای رفتار اطلاع یابی ;الگوهای اطلاع یابی ;نظامهای بازیابی اطلاعات ;الگوی اطلاع یابی وب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی
%A نوکاریزی, محسن
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2006

[Download]