مقالات و بررسی ها, دوره (39), شماره (79), سال (2006-6) , صفحات (129-148)

عنوان : ( تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسانید روایات تفسیر عیاشی، از تفاسیر مأثور اولیة‌ شیعه، به‌ دست‌ یکی‌ از ناسخان‌ حذف و در نتیجه، امکان‌ نقد اسانید روایات این کتاب‌ از پژوهندگان سلب شده است‌. برخی‌ از تفسیرپژوهان‌ بر این‌ باورند که‌ اسانید شمار بسیاری‌ از روایات‌ این‌ تفسیر را در شواهد التنزیل‌ حاکم‌ حسکانی‌ می‌توان‌ یافت‌. این‌ پژوهش‌ که‌ با مقایسة‌ مندرجات‌ این‌ دو اثر سامان‌یافته،‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ این‌ نظر از دقّت‌ و قوّت‌ علمی‌ لازم‌ برخوردار نیست‌. .

کلمات کلیدی

, محمدبن‌ مسعود عیاشی‌, تفسیر عیاشی‌, تفسیر مأثور, حاکم‌ حسکانی‌ و شواهد التنزیل‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202754,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل},
journal = {مقالات و بررسی ها},
year = {2006},
volume = {39},
number = {79},
month = {June},
issn = {1010-4968},
pages = {129--148},
numpages = {19},
keywords = {محمدبن‌ مسعود عیاشی‌، تفسیر عیاشی‌، تفسیر مأثور، حاکم‌ حسکانی‌ و شواهد التنزیل‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J مقالات و بررسی ها
%@ 1010-4968
%D 2006

[Download]