مطالعات اسلامی, سال (2006-3)

عنوان : ( جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام )

نویسندگان: علی غفرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جزیره العرب پیش از اسلام ،که از آن به دوره جاهلی تعبیر می شود، فعالیت تجاری، بخش مهمی از زندگی عربان را تشکیل می داد. بخش بزرگی از تجارت عربان با سرزمینهای همسایه بود که جنبه خارجی داشت. اما در ماه شوال و ماههای حرام پایان سال که ایام حج نیز نزدیک می شد،( ذیقعده وذیحجه )، عربان در مناطقی از حجاز گرد می آمدند وبا استفاده از فرصت به دست آمده، با تشکیل بازار های متعدد فصلی به مبادله کالا می پرداختند .بازار عکاظ در این میان از اهمیت خاصی برخوردار بود که درکنار مبادلات تجاری، مبادلات فرهنگی واجتماعی وادبی نیز در آن صورت می گرفت وبرخی مسائل ومشکلات عربان در آنجا حل وفصل می شد ودر زندگی اجتماعی عرب پیش از اسلام تاثیر قابل توجهی داشت . از طرف دیگر این بازار تصویر کاملی از زندگی اجتماعی عرب پیش از اسلام را به نمایش می گذاشت .بازار عکاظ بعد از اسلام نیزتاسال 129 هجری بر قرار بود.

کلمات کلیدی

, : بازارعکاظ, جزیره العرب, فرهنگ وادبیات عرب, فجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202760,
author = {غفرانی, علی},
title = {جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1010-4992},
keywords = {: بازارعکاظ،جزیره العرب، فرهنگ وادبیات عرب، فجار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام
%A غفرانی, علی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2006

[Download]