جستارهای نوین ادبی, دوره (153), شماره (2), سال (2006-8) , صفحات (161-175)

عنوان : ( چهره زمان در شعر معاصر عربی )

نویسندگان: نجمه رجائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمان ، پدیده ای است که ماهیت معماگونه اش همواره اندیشه بشر را به خود مشغول داشته است ؛ چه به لحاظ چیستی و مفهوم آن که فلاسفه و اندیشمندان را برای ارائه تفسیر و تعریفی پذیرفتنی به مبارزه طلبیده و چه به جهت تاثیر آن بر انسان و سرنوشت او که مایه نگرانی و گاه هراس بشر بوده است . شعر از آن رو که آینه روح و قلب انسان است این نگرانی و ترس را منعکس ساخته ، ضمن آن که دریافت شاعر را از زمان و گذر آن و از تاثیری که بی ثباتی اجتناب ناپذیر و تغییر مستمر زمان بر اندیشه و ادراک باطنی او دارد نیز به تصویر کشیده است ...

کلمات کلیدی

, شعر معاصر عربی , زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202765,
author = {رجائی, نجمه},
title = {چهره زمان در شعر معاصر عربی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2006},
volume = {153},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {161--175},
numpages = {14},
keywords = {شعر معاصر عربی ، زمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چهره زمان در شعر معاصر عربی
%A رجائی, نجمه
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2006

[Download]