تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (39), شماره (2), سال (2006-9) , صفحات (1-12)

عنوان : ( ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی )

نویسندگان: مریلا احمدی , حسینعلی مصطفوی گرو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی در زمینه متون فنی ، هم در بعد واژگان و هم در بعد دستوری ، می تواند کمک شایانی برای دانشجویان زبان روسی ، مترجمین و پژوهشگران باشد . در این مقاله ، سعی شده است سبک علمی مورد استفاده در متون فنی ، بخصوص متون سدسازی و بدنبال آن ساختار صرفی و نحوی آن به اختصار مورد بررسی قرار گیرد .

کلمات کلیدی

, سبک علمی , اصطلاحات فنی , متون فنی , زبان روسی , زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202775,
author = {مریلا احمدی and مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2006},
volume = {39},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1596},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {سبک علمی ، اصطلاحات فنی ، متون فنی ، زبان روسی ، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی
%A مریلا احمدی
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2006

[Download]