جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2006-1)

عنوان : ( شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش کشاورزی بومی زنان روستایی شهرستان نیشابور تحلیل جنسیتی

کلمات کلیدی

, دانش کشاورزی بومی , زنان روستایی شهرستان نیشابور , تحلیل جنسیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202780,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
month = {January},
issn = {2008-1391},
keywords = {دانش کشاورزی بومی - زنان روستایی شهرستان نیشابور - تحلیل جنسیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2006

[Download]