مطالعات اسلامی, سال (2006-3) , صفحات (147-190)

عنوان : ( عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مبانی فلسفی مکتب عاطفه گرایی در اخلاق، بررسی و تبیین شده است. متفکران رویکردهای سنتی و معاصر در این مکتب مورد اشاره واقع شده اند.

کلمات کلیدی

, عاطفه گرایی, فمینیسم, طبیعت گرایی عمل گرا, هیوم, اسمیت, روسو, شوپنهاور, آیر, گیلیگان, نادینگز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202787,
author = {غفاری, ابوالفضل},
title = {عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {147--190},
numpages = {43},
keywords = {عاطفه گرایی، فمینیسم، طبیعت گرایی عمل گرا، هیوم، اسمیت، روسو، شوپنهاور، آیر، گیلیگان، نادینگز، غمخواری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن
%A غفاری, ابوالفضل
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2006

[Download]