تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, شماره (2), سال (2005-3)

عنوان : ( مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی )

نویسندگان: علی خزاعی فرید ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیرباز دو روش عمده در ترجمه ادبی وجود داشته است ؛ این دو روش که تحت عناوین مختلف از جمله لفظ گرا و معنی گرا شناخته می شوند ، رقیب یکدیگر بوده و در هر مقطع تاریخی یک روش بر روش دیگر غلبه داشته است. کسانی که یکی از دو روش را از روش دیگر برتر می شمارند ، برای اثبات برتری روش مورد نظر خود به عواملی استناد می کنند که مبنای فردی و یا منشا بیرونی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از خواننده ترجمه ، زبان ، فرهنگ و اخلاق . نویسنده ، تعاریف موجود از روش های ترجمه را مغلطه آمیز می شمارد و براساس عواملی درونی و عام ، تعریفی از روش ترجمه ادبی ارائه می کند که تابع ذوق افراد و نیازهای فرهنگی در مقطع زمانی خاصی نیست و از اعتباری همیشگی برخوردار است.

کلمات کلیدی

ترجمه ادبی• تعریف• لفظ گرایی• معنی گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202801,
author = {خزاعی فرید, علی},
title = {مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {ترجمه ادبی• تعریف• لفظ گرایی• معنی گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی
%A خزاعی فرید, علی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]