تحقیقات دامپزشکی, دوره (61), شماره (2), سال (2006-9) , صفحات (123-127)

عنوان : ( مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری

کلمات کلیدی

, مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202803,
author = {محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {2006},
volume = {61},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-2525},
pages = {123--127},
numpages = {4},
keywords = {مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری
%A محمدپور, احمدعلی
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2006

[Download]