علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : ( معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها )

نویسندگان: حسین صادقی نامقی , محسن زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی ضمن گزارش 18 گونه بند پای زیان آور از روی پسته 3 گونه پروانه زیان آور برای اولین بار از استان خراسان معرفی می گردد.

کلمات کلیدی

آفات حشرات پسته جنگلی خراسان پروان های زیان اور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202806,
author = {صادقی نامقی, حسین and محسن زارع},
title = {معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {آفات حشرات پسته جنگلی خراسان پروان های زیان اور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها
%A صادقی نامقی, حسین
%A محسن زارع
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]