دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز, شماره (127), سال (2005-10)

عنوان : ( مولوی و قرآن (تفسیر یا تأویل) )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مثنوی را قرآن منظوم هم نامیده‌اند. به این اعتبار که سرشار از آیات قرآن کریم است و ذهن و زبان مولوی را بیش از هر چیز قرآن شکل بخشیده است. رویکرد مولوی به آیات به چهار گونه بوده است: 1- اقتباس لفظی 2- اقتباس معنوی 3- تفسیر 4- تاویل. در این مقاله به دو گونه اخیر اشاره می‌شود که آیا مولوی تماما دست به تاویل زده است یا تفسیر؟ تاویل از نگاه مولوی چه شرایط و خاستگاه هایی دارد؟

کلمات کلیدی

, تفسیر, تاویل, ‌ مولوی, قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202813,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {مولوی و قرآن (تفسیر یا تأویل)},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز},
year = {2005},
number = {127},
month = {October},
issn = {1023-7976},
keywords = {تفسیر، تاویل،‌ مولوی، قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مولوی و قرآن (تفسیر یا تأویل)
%A سیدی, سیدحسین
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز
%@ 1023-7976
%D 2005

[Download]