تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (175), شماره (127), سال (2005-3) , صفحات (175-188)

عنوان : ( نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین و مشهورترین شاعران آغازین عهد اسلام که سهم بزرگی در حمایت و پشتیبانی مسلمانان در برابر مشرکان بر عهده داشت حسان بن ثابت است که پیامبر بزرگ اسلام وی را مۀید به روح القدس می دانست.و اشعار وی را در هجو دشمنان خویش برنده تر و زیانبارتر از شمشیر به شمار می آورد موضع گیریهای او پس از وفات رسول خدا(ص) در برابر علی(ع) که منابع کمتر بدان پرداخته اند و اهل تحقیق نیز به جهت آنکه او را یکی از صحابه رسول اکرم(ص) می دانند کمتر به بررسی دقیق و موشکافانه ابعاد دیگر شخصیتی او نظر محققانه افکنده اند.سبب شده است تا دیدگاه عوام نسبت به او مثبت و همراه با احترام باشد.و جنبه های منفی شخصیت وی از نگاه نقد و بررسی به دور ماند در این مقاله سعی بر آن شده است تا در ورای چهره مقبول و معنوی وی در میان مسلمانان به او و عملکردهایش قبل و بعد از وفات رسول خدا از دیدگاه دیگر نگریسته شود و قضاوت به خواننده واگذار شود.

کلمات کلیدی

, حسان بن ثابت, مدح پیغمبر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202820,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر},
title = {نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
volume = {175},
number = {127},
month = {March},
issn = {1735-1596},
pages = {175--188},
numpages = {13},
keywords = {حسان بن ثابت،مدح پیغمبر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]