علوم اجتماعی, دوره (2), شماره (1), سال (2006-3) , صفحات (44-76)

عنوان : ( نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن )

نویسندگان: داریوش حیدری بیگوند , حامد بخشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق پاسخگویی به دو سوال توصیف نگرش افراد 18 تا 65 ساله شهرمشهد به طلاق ودوم تبیین عوامل موثر به این نگرش است.

کلمات کلیدی

, نگرش, طلاق , زناشویی, مذهب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202821,
author = {حیدری بیگوند, داریوش and بخشی, حامد},
title = {نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2006},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {44--76},
numpages = {32},
keywords = {نگرش-طلاق -زناشویی-مذهب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن
%A حیدری بیگوند, داریوش
%A بخشی, حامد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2006

[Download]