جستارهای نوین ادبی, سال (2006-3)

عنوان : ( نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان )

نویسندگان: نجمه رجائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان همه موضوعات شعری - به شرط آنکه صدق عاطفه و خلوط احساس را در آنها اعتبار کنیم - مرثیه زیباترین و عمیقترین و کاملترین نوع شعر است و در کنار ویژگیهای خاص خود ، شعاعی از دیگر اغراض شعری را نیز در خویش دارد . دلالت ضمنی مراثی بر دیگر مفاهیم شعری گر چه در شعر کهن عربی غالبا محدود به مضامین مدح است ، اما در شعر معاصر آشکارا احساس می‌شود . زیبایی و نرمی و مهر غزل را در کنار متانت و استحکام مدح و صلابت و سطوت حماسه در شعر سوگ معاصر می‌یابیم ...

کلمات کلیدی

, سوگ , رثاء , فدا , مقاومت , شهید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202823,
author = {رجائی, نجمه},
title = {نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
keywords = {سوگ ، رثاء ، فدا ، مقاومت ، شهید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان
%A رجائی, نجمه
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2006

[Download]