جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (6), سال (2006-9) , صفحات (110-137)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی سنجش درجه پراکنش/فشردگی در کلانشهرهای سیدنی و مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , غلامرضا عباس زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف سنجش فرم کالبدی شهر در مشهد ومقایسه آن بات کلانشهر سیدنی است

کلمات کلیدی

, مطالعه , تطبیقی , ‌کلان شهر , سیدنی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203040,
author = {رهنماء, محمدرحیم and غلامرضا عباس زاده},
title = {مطالعه تطبیقی سنجش درجه پراکنش/فشردگی در کلانشهرهای سیدنی و مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {110--137},
numpages = {27},
keywords = {مطالعه ، تطبیقی ،‌کلان شهر ، سیدنی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی سنجش درجه پراکنش/فشردگی در کلانشهرهای سیدنی و مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A غلامرضا عباس زاده
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2006

[Download]