پژوهش های جغرافیایی, سال (2006-5)

عنوان : ( نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد )

نویسندگان: حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد

کلمات کلیدی

نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203044,
author = {شایان, حمید},
title = {نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2006},
month = {May},
issn = {1026-6836},
keywords = {نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد
%A شایان, حمید
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2006

[Download]