فرایند نو, دوره (1), شماره (6), سال (2007-2) , صفحات (10-21)

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ، شبیه سازی توسط روش محاسبات دینامیکی سیال (CFD) ، در مخازن با همزن مکانیکی توسط نرم افزار Fluent مورد بررسی قرار گرفته است . همزن به کاررفته در این مخزن از نوع توربینی با پره های مسطح (Rushton Turbin) می باشد که جریان را به صورت شعاعی پراکنده می کند . به طور کلی هدف از این تحقیق مقایسه سرعت های متوسط محوری ، شعاعی و زاویه ای و انرژی جنبشی تلاطم(K) ، حاصل از نتایج شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی در مکان های واقع در بالا و پایین همزن می باشد . نتایج شبیه سازی با استفاده از دو مدل Standard - k-ε و RNG - k -ε به دست آمده اند . نتایج شبیه سازی نشان می دهند که هر دو مدل اغتشاش فوق در پیش بینی سرعت های متوسط محوری ، شعاعی و زاویه ای به خوبی عمل می کنند . به علاوه مدل های اغتشاش به کار رفته در این شبیه سازی نتایج تقریبا یکسانی را ارائه می دهند .

کلمات کلیدی

, دینامیک سیالات محاسباتی , مخازن همزن دار , همزن توربینی راشتون , اغتشاش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203270,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه},
journal = {فرایند نو},
year = {2007},
volume = {1},
number = {6},
month = {February},
issn = {1735-6466},
pages = {10--21},
numpages = {11},
keywords = {دینامیک سیالات محاسباتی - مخازن همزن دار - همزن توربینی راشتون - اغتشاش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2007

[Download]