انرژی ایران, سال (2005-3)

عنوان : ( برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال برق در بازارهاي رقابتي )

نویسندگان: محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203271,
author = {جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال برق در بازارهاي رقابتي},
journal = {انرژی ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1028-3706},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال برق در بازارهاي رقابتي
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2005

[Download]