دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (32), شماره (1), سال (2005-11) , صفحات (39-53)

عنوان : ( بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات )

نویسندگان: رضا قاضی , محمدهادی عسکری , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203273,
author = {قاضی, رضا and عسکری, محمدهادی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2005},
volume = {32},
number = {1},
month = {November},
issn = {1029-8568},
pages = {39--53},
numpages = {14},
keywords = {پایداری گذرا، کنترل بهینه، جبران کننده سنکرون استاتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات
%A قاضی, رضا
%A عسکری, محمدهادی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2005

[Download]