شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2006-3) , صفحات (37-45)

عنوان : ( پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی )

نویسندگان: علی حقیقی اصل , اکبر شاهسوند , محمد رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی

کلمات کلیدی

پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203277,
author = {علی حقیقی اصل and شاهسوند, اکبر and محمد رضا قربانی},
title = {پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
volume = {25},
number = {3},
month = {March},
issn = {1022-7768},
pages = {37--45},
numpages = {8},
keywords = {پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی
%A علی حقیقی اصل
%A شاهسوند, اکبر
%A محمد رضا قربانی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2006

[Download]