تازه های علوم شناختی, دوره (8), شماره (30), سال (2007-3) , صفحات (21-30)

عنوان : ( کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار )

نویسندگان: زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار

کلمات کلیدی

, کارکرد خانواده, دختران نوجوان, اختلالات درون ریزی, گروه بهنجار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203300,
author = {بهفر, زهرا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مهرام, بهروز},
title = {کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2007},
volume = {8},
number = {30},
month = {March},
issn = {1561-4174},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {کارکرد خانواده، دختران نوجوان، اختلالات درون ریزی، گروه بهنجار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار
%A بهفر, زهرا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مهرام, بهروز
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2007

[Download]