مطالعات اسلامی, شماره (76), سال (2007-9) , صفحات (51-69)

عنوان : ( جستاری در باب تأویل در تفسیرالتحریر و التنویر )

نویسندگان: مهدی جلالی , علیه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع تاویل از دیرباز مطمح نظر اندیشمندان اعم از متکلمان، اهل حدیث و به ویژه مفسران بوده است. قرآن کریم خود به تاویل پذیری برخی آیات تصریح نموده و اعمال تاویل را کلید فهم مقصود و مراد کلام الهی دانسته است. این رهنمون موجب گشته تا گروهی از مفسران – و از جمله محمد طاهر بن عاشور صاحب تفسیر التحریر و التنویر – بر آن شوند با بهره گیری از مفتاح تاویل، مفاد بعضی از آیات و مفاهیم قرآنی را تبیین و ابهام زدایی کنند. در این تحقیق، کوشش شده است تا ابتدا مفهوم «تاویل» از منظر «ابن عاشور» بیان گردد و سپس چگونگی رویکرد تاویل گرایانه وی نسبت به برخی از آیات و اصطلاحات متشابه، در معرض فهم و قضاوت خواننده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ابن عاشور, تاویل, محکم, متشابه, استواء, تشبیه, تجسیم, تنزیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203327,
author = {جلالی, مهدی and رضاداد, علیه},
title = {جستاری در باب تأویل در تفسیرالتحریر و التنویر},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
number = {76},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {51--69},
numpages = {18},
keywords = {ابن عاشور، تاویل، محکم، متشابه، استواء، تشبیه، تجسیم، تنزیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاری در باب تأویل در تفسیرالتحریر و التنویر
%A جلالی, مهدی
%A رضاداد, علیه
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]