مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (7), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (115-138)

عنوان : ( بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی )

نویسندگان: اعظم نوفرستی , سیدمحمود طباطبائی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی

کلمات کلیدی

, هراس, درمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203352,
author = {نوفرستی, اعظم and طباطبائی, سیدمحمود and مهرام, بهروز},
title = {بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2006},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {115--138},
numpages = {23},
keywords = {هراس، درمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی
%A نوفرستی, اعظم
%A طباطبائی, سیدمحمود
%A مهرام, بهروز
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2006

[Download]