مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, سال (2005-5)

عنوان : ( ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی

کلمات کلیدی

ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203370,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2005},
month = {May},
issn = {2252-0503},
keywords = {ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2005

[Download]