مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2005-5)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : بیشتر اصطلاحنامه ها تخصصی اند یعنی تنها به یک یا چند حوزه موضوعی مشخص محدود شده اند. یکی از محدودیتهای اصطلاحنامه ها آن است که واژگان مرتبط با برخی جنبه های خاص از مدارک اطلاعاتی، از جمله سطح محتوا، رویکرد محتوایی و یا ساختاری، شکل ارائه اثر و نوع مخاطبان مورد نظر را در بر ندارند. دلیل این امر آن است اصطلاحهای عمومی دال بر این مفاهیم به منزله واژه های غیر تخصصی جزو سیاهه ممنوعه قلمداد شده و در نمایه سازی مورد استفاده قرار نمی گیرند. این مسئله یک کاستی جدی در مسیر جستجو و بازیابی دقیق و مرتبط به شمار می آید. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد: 1) با استفاده از روش تحلیل محتوای مقالات حوزه علوم انسانی تلاش شد تا واژه های عمومی که به طور معمول همراه واژه های تخصصی در متون این حوزه ظاهر می شوند شناسایی گردد و سیاهه آنها با محتوای اصطلاحنامه های همان حوزه مقایسه شود. نتایج نشان داد که میزان حضور واژه های عمومی در اصطلاحنامه اصفا 3/24% و در اصلاحنامه نما /1/18% است. 2) در مرحله دوم با استفاده از واژه های عمومی دارای بسامد بالا با برخی کلیدواژه های موضوعی ترکیب شد و در موتور کاوش گوگل جستجو شد. یافته ها نشان داد میزان موفقیت جستجو در کسب نتایج مرتبط و دقیق با استفاده از واژگان عمومی بسیار بالاست. مقاله نتیجه گیری می کند چنانچه قرار باشد زبان اصطلاحنامه ها به زبان جستجو نزدیکتر شود و بازیابی با نتایج دقیقتر و مرتبط تر همراه باشد لازم است واژه ها و عبارتهای عمومی به اصطلاح های تخصصی افزوده گردد. به بیان دیگر، اخص شدن هرچه بیشتر توصیفگرها با استفاده از واژه های عمومی می تواند به عمقی تر شدن نمایه سازی با هدف فراهم آوردن شرایط برای افزایش ربط و دقت در بازیابی منتهی شود.

کلمات کلیدی

اصطلاحنامه / واژگان عمومی / بازیابی اطلاعات / ربط /
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203372,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1608-2842},
keywords = {اصطلاحنامه / واژگان عمومی / بازیابی اطلاعات / ربط / دقت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2005

[Download]