مهندسی شیمی ایران, سال (2007-9)

عنوان : ( طراحی سیستم جداسازی غشایی - جذبی گاز ترش )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه فارسی

کلمات کلیدی

کلید واژگان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203423,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {طراحی سیستم جداسازی غشایی - جذبی گاز ترش},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2007},
month = {September},
issn = {1735-5400},
keywords = {کلید واژگان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی سیستم جداسازی غشایی - جذبی گاز ترش
%A موسوی, سیدمحمود
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2007

[Download]