علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2006-3) , صفحات (155-162)

عنوان : ( درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی )

نویسندگان: شهرام ریاحی نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی بر حرارت پوشش گیاهی و پتاسیل آب برگ ، آزمایشی در دو سال زراعی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا در آمد

کلمات کلیدی

, درجه حرارت پوشش گیاهی, پتانسیل آب و درجه خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203512,
author = {ریاحی نیا, شهرام and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {7},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {155--162},
numpages = {7},
keywords = {درجه حرارت پوشش گیاهی، پتانسیل آب و درجه خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی
%A ریاحی نیا, شهرام
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]