مطالعات اسلامی, سال (2007-3) , صفحات (117-155)

عنوان : ( تأملی درباره جهاد ابتدایی دعوت )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حاصل این مقاله پس از بررسی دقیق ادله کتاب و سنت و سیره آن است که دریافت مشهور فقهی در باب جهاد دعوت بر امور موهون و غیر قابل اثباتی چون اطلاقات جهاد و فربه ساختن دعاول نسخ مبتنی گشته و با نادیده انگاشتن مبانی و اصول عقلی و معرفت شناختی رونق یافته است . و در نتیجه تردید انگیز و غیر قابل دفاع است.

کلمات کلیدی

, جهاد , قتال , دعوت , آیه سیف, مسالمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203567,
author = {فخلعی, محمدتقی},
title = {تأملی درباره جهاد ابتدایی دعوت},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {117--155},
numpages = {38},
keywords = {جهاد ، قتال ، دعوت ، آیه سیف،مسالمت جویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی درباره جهاد ابتدایی دعوت
%A فخلعی, محمدتقی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2007

[Download]