علوم دانشگاه تهران, دوره (32), شماره (4), سال (2007-1) , صفحات (375-379)

عنوان : ( نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس (Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران )

نویسندگان: نرگس هاشمی , جمشید درویش , مرجان مشکور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بقایای موش کورهای جنس Ellobius غار کانی میکائیل متعلق به حدود دوره کالکولیتیک و هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد مطالعه شده است. این بقایا به همراه سایر مهره داران کوچک به طور سیستماتیک پس از انجام سرند خشک به دست آمده اند. در تحقیق حاضر، در لایه های مختلف دو گونه از جنس الوبیوس، شامل حفار کردی (Ellobius lutescens) و ول حفار جنوبی (Ellobius fuscocapillus)، بر اساس مطالعات مورفولوژیکی و مورفومتریکی دندانها و همچنین مقایسه آنها با گونه های مشابه امروزی شناسایی شده اند.

کلمات کلیدی

, نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203586,
author = {هاشمی, نرگس and درویش, جمشید and مرجان مشکور},
title = {نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس (Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2007},
volume = {32},
number = {4},
month = {January},
issn = {1016-1058},
pages = {375--379},
numpages = {4},
keywords = {نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس Ellobius (Arvicolinae; Rodentia در غرب ایران در},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس (Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران
%A هاشمی, نرگس
%A درویش, جمشید
%A مرجان مشکور
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2007

[Download]