تحقیقات مرتع و بیابان ایران, سال (2007-12)

عنوان : Design and fabrication of a vacuum combine for grass seeds harvesting ( طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی )

نویسندگان: محمدحسین اق خانی , سعید مینایی , محمد کاظم عراقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده برای برداشت بذور گیاهان مرتعی و علوفه ای از سطح زمین یا از روی گیاه یک سیستم برداشت مکشی طراحی شده است که شامل سکوی برداشت مکشی ، غلافگیر و بوجاری می باشد. طراحی اجزاء سیستم به ویژه دمنده سیکلون و مجاری انتقال با توجه به مشخصات فیزیکی و آیرودینامیکی یک نوع بذر علوفه مرتعی به نام یونجه یکساله و بر اساس نیاز های دستگاه برداشت و افت فشار استاتیکی جریان، ناشی از انتقال مواد، اصطکاک و اغتشاش جریان انجام گردیده است. نمونه آزمایشی این سیستم ساخته شده و فشار استاتیکی در نقاط مختلف مسیر جریان هوا در 4 سرعت محور دمنده اندازه گیری شده است. در سرعت طراحی 3000 دور بر دقیقه ظرفیت مکش برای بذور ریخته شده بر روی زمین با درصد خلوص 40% برابر با 312 کیلوگرم بر هکتار است و با افزایش درصد خلوص تا 60% ظرفیت مکش به حدود 750 کیلوگرم بر هکتار میرسد. توان مورد نیاز این سیستم 07/1 کیلووات است که توسط یک سیستم رانش تسمه ای و از محور تواندهی تراکتور تأمین می گردد. برای کار در اراضی ناهموار سکوی برداشت براحتی بر روی دستگاه جمع شده و برداشت بذر توسط یک یا دو کارگر از طریق هودهای در نظر گرفته شده انجام میشود. طراحی این کمباین به گونه ای است که با تنظیمات مناسب میتوان اغلب بذور مرتعی و علوفه ای را برداشت نمود.

کلمات کلیدی

, بذر علوفه, طراحی و ساخت, مکش, برداشت مکشی دمنده, سیکلون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203612,
author = {اق خانی, محمدحسین and سعید مینایی and محمد کاظم عراقی},
title = {Design and fabrication of a vacuum combine for grass seeds harvesting},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1735-0875},
keywords = {بذر علوفه، طراحی و ساخت، مکش، برداشت مکشی دمنده، سیکلون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Design and fabrication of a vacuum combine for grass seeds harvesting
%A اق خانی, محمدحسین
%A سعید مینایی
%A محمد کاظم عراقی
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2007

[Download]