علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2005-3)

عنوان : ( اثر اسانس هاي طبيعي آويشن و زنيان بر جلوگيري از رشد آسپژريلوس پارازتيكوس در پسته )

نویسندگان: هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204049,
author = {پورآذرنگ, هاشم and مرتضوی, سید علی},
title = {اثر اسانس هاي طبيعي آويشن و زنيان بر جلوگيري از رشد آسپژريلوس پارازتيكوس در پسته},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {2008-8787},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسانس هاي طبيعي آويشن و زنيان بر جلوگيري از رشد آسپژريلوس پارازتيكوس در پسته
%A پورآذرنگ, هاشم
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2005

[Download]