علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-6)

عنوان : ( محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتری )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات مهندسین هواشناسی و هیدرولوژی، بر آورد و اندازه گیری پارامتر های هواشناسی در مناطقی است که فاقد ایستگاه هواشناسی بوده و یا به لحاظ سختی مسیر و ارتفاع زیاد پستی و بلندی ها، امکان دیده بانی موثر و اندازه گیری مرتب پارامتر های جوی در آن وجود ندارد. با پیشرفت فناوری و علوم و استفاده از مدل های کامپیوتری، تا حد بسیار زیادی این مشکل حل شده و روز به روز بهتر می شود. مدل سه بعدی رین استار یکی از مدل های مناسب برای محاسبه میزان افزایش بارش در ارتفاعاتی است که ارتفاع حداکثر آن ها 2500 متر بیش از دشت های اطرافشان می باشد. این مدل با دریافت داده های جوی از قبیل سمت و سرعت باد، رطوبت نسبی، میزان بارندگی در دشت، ارتفاع پایه ابر، تعداد قطرک های ابر در واحد حجم و… ، مقدار بارندگی و میزان نهشت یون های مختلف موجود در باران را در ارتفاعات مختلف از دشت تا قله کوه محاسبه می کند. این مدل ضمن شبکه بندی سه بعدی محیط به بررسی حرکت قطره باران در درون ابر قله ای، تحت تاثیر نیروی ثقل و نیروی باد می پردازد. همچنین با بررسی اثرپدیده سیدر- فیدر در نهایت چگونگی رشد قطره باران را بیان می کند. . در این مقاله ضمن معرفی این مدل، نتایج حاصل از اجرای آن در منطقه مشهد (ارتفاعات جاده کلات) با نتایج آزمایش میدانی مقایسه شده که نشان می دهد مدل با تقریب بسیار خوبی قادر به برآورد میزان بارندگی ارتفاعات می باشد.

کلمات کلیدی

, ابر قله ای, پد یده سیدر - فیدر , مدل رین استار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204053,
author = {موسوی بایگی, محمد},
title = {محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتری},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1029-4791},
keywords = {ابر قله ای، پد یده سیدر - فیدر ، مدل رین استار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتری
%A موسوی بایگی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]