پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , غلامعلی کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم

کلمات کلیدی

مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204063,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and کمالی, غلامعلی},
title = {مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کمالی, غلامعلی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2007

[Download]