سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد , 2007-10-24

عنوان : ( بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی قارچ دارویی گانودرما بر 8 باکتری گرم مثبت و گرم منفی )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ دارویی گانودرما

کلمات کلیدی

, قارچ دارویی, گانودرما, مواد ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:204498,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی قارچ دارویی گانودرما بر 8 باکتری گرم مثبت و گرم منفی},
booktitle = {سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {قارچ دارویی، گانودرما، مواد ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی قارچ دارویی گانودرما بر 8 باکتری گرم مثبت و گرم منفی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
%D 2007

[Download]