سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد , 2007-10-24

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بومادران هزار برگ

کلمات کلیدی

, بومادران, تاریخ کاشت, مورفولوژی, مواد موثره,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:204500,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ},
booktitle = {سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {بومادران، تاریخ کاشت، مورفولوژی، مواد موثره،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ
%A عزیزی ارانی, مجید
%J سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
%D 2007

[Download]