سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد , 2007-10-24

عنوان : ( عکس العمل گونه های مختلف بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بومادران

کلمات کلیدی

, َ Achillea خشکی, تنش, PEP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:204501,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {عکس العمل گونه های مختلف بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول},
booktitle = {سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد},
year = {2007},
location = {تهران},
keywords = {َ Achillea خشکی، تنش، PEP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عکس العمل گونه های مختلف بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول
%A عزیزی ارانی, مجید
%J سومین همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
%D 2007

[Download]