تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-5)

عنوان : The relation between gender –linked factors & the writing ability of pre-university students ( بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهی )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی میان تفاوتهای مربوط به جنسیت و توانایی نوشتاری دانش آموزان پیش دانشگاهی می پردازد. تعداد 200 نفر دانش آموز (100 پسر و 100 دختر) به طور اتفاقی از میان دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی مشهد انتخاب گردیدند. از آنها خواسته شد درمورد تصویر یک منظره متن کوتاهی بنویسند. سپس 17 مشخصه وابسته به جنسیت از تحقیق مالک ولاندل (1994) برگرفته شد و در نوشتار دانش آموزان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. بر خلاف نظریه آنها تفاوت قابل توجهی بین نوشتار دختران با پسران مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, دسترسی واژگانی, شبکه معنایی, فعال سازی, تعاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204522,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {The relation between gender –linked factors & the writing ability of pre-university students},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1735-1596},
keywords = {دسترسی واژگانی، شبکه معنایی، فعال سازی، تعاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The relation between gender –linked factors & the writing ability of pre-university students
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2007

[Download]