اندیشه آماری, سال (2001-8)

عنوان : ( نکاتی چند در باره نصب بعضی نرم افزارهای آماری در شبکه )

نویسندگان: مجید سرمد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204523,
author = {سرمد, مجید},
title = {نکاتی چند در باره نصب بعضی نرم افزارهای آماری در شبکه},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2001},
month = {August},
issn = {1026-8944},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نکاتی چند در باره نصب بعضی نرم افزارهای آماری در شبکه
%A سرمد, مجید
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2001

[Download]