علوم پایه پزشکی ایران, سال (2004-5)

عنوان : The radioprotectory effect of vitamins A and E on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation ( استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در بررسی اثر حفاظتی ویتامینهای A وE در مقابل صدمات کروموزومی وارده بر سلولهای مغز استخوان موش قبل و بعد از پرتودهی گاما )

نویسندگان: فرهنگ حداد , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204525,
author = {حداد, فرهنگ and مقیمی, علی},
title = {The radioprotectory effect of vitamins A and E on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2004},
month = {May},
issn = {2008-3874},
keywords = {اشعه گاما- مغز استخوان موش- آزمون میکرونوکلئوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The radioprotectory effect of vitamins A and E on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation
%A حداد, فرهنگ
%A مقیمی, علی
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2004

[Download]