دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2007-12)

عنوان : ( تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204531,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1028-3080},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود
%A آستارائی, علیرضا
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2007

[Download]